W cenę produktów wliczony jest montaż.

Jak często należy serwisować kotły gazowe?

Kotły gazowe to urządzenia, które wymagają regularnego serwisu. Ulatniający się podczas awarii tlenek węgla jest niebezpieczny dla zdrowia i życia domowników, dlatego pewność co do sprawności sprzętu to podstawa bezpieczeństwa. Co jaki czas należy serwisować kotły gazowe, aby urządzenia te były nie tylko sprawne, ale też zachowały swoją pierwotną wydajność?

Na czym polega serwis kotła gazowego?

Podczas serwisu kotła gazowego sprawdza się działanie oraz stan techniczny poszczególnych elementów urządzenia. Pracownik kontroluje m.in szczelność systemu hydraulicznego oraz sprawność czujników cofania się spalin. Ponadto czyści wymienniki ciepła, palniki i filtry, a także wymienia zużyte podzespoły, np. uszczelki lub anody wymiennika. Czynności te powinien wykonywać wykwalifikowany serwisant, który zna dokładną budowę sprzętu oraz zasady bezpieczeństwa przeprowadzania tego typu interwencji.

Kiedy przeprowadzić serwis kotła gazowego?

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane użytkownik ma obowiązek regularnie przeprowadzać przegląd stanu technicznego kotła gazowego. Zaleca się, aby serwisować sprzęt przynajmniej raz w roku, koniecznie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Informacja o częstotliwości przeprowadzania kontroli kotła zawarta jest w instrukcji obsługi danego modelu kotła. Warto się z nią zapoznać, ponieważ regularne serwisowanie może być wymagane do objęcia urządzenia przedłużonym okresem gwarancyjnym.

Dlaczego warto dokonywać kontroli kotła gazowego?

 Serwisowanie kotłów jest szczególnie istotne ze względów bezpieczeństwa. Jeśli przestanie działać czujnik cofnięcia spalin lub przez rozszczelniony zespół gazowy zacznie ulatniać się gaz, grozi to poważnym zatruciem. Rezygnacja z corocznego serwisu niesie ze sobą bardzo poważne ryzyko dla zdrowia!

Cykliczne sprawdzanie stanu technicznego kotła zwiększa jego żywotność. Przegląd daje możliwość wykrycia usterek i ich usunięcia bez konieczności wymiany całego kotła. Tym samym zmniejszają się nie tylko koszty naprawy, ale też użytkowania urządzenia, ponieważ sprawny kocioł zużywa mniej gazu.

Nasi partnerzy