W cenę produktów wliczony jest montaż.

Dlaczego serwis kotłów gazowych należy powierzyć specjalistom?

Nowoczesne kotły gazowe to urządzenia zaawansowane technologicznie. Ich sprawna praca jest gwarancją bezpieczeństwa, dlatego regularny serwis urządzeń to podstawa. W poniższym wpisie wyjaśniamy, dlaczego powinni go przeprowadzać doświadczeni pracownicy serwisu oraz czym grozi naprawa kotła na własną rękę.

Kto może przeprowadzić serwis kotła gazowego?

Kotły gazowe powinny być serwisowane wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę w zakresie działania systemów grzewczych popartą odpowiednimi uprawnieniami. Tylko wykwalifikowani pracownicy zapewnią bezpieczny i sprawny przegląd urządzenia oraz wystawią świadectwo potwierdzające właściwie przeprowadzoną kontrolę. Wszelkie przeprowadzone naprawy zostaną zanotowane na odcinku gwarancyjnym, który użytkownik powinien przechowywać na czas kolejnych serwisów.

Co jest sprawdzane w trakcie przeglądu kotła?

Zlecając serwis profesjonalistom, mamy pewność, że zostanie dokładnie sprawdzone działanie kotła oraz system jego zabezpieczeń, w tym:

  • działanie zabezpieczenia kontrolującego poprawność pracy wentylatora;
  • działanie zabezpieczenia chroniącego przed przekroczeniem maksymalnej temperatury wody;
  • działanie modulatora odpowiedzialnego za zabezpieczenie przed zbyt wysokim dogrzewaniem wody;
  • działanie zabezpieczenia zapobiegającego zamarznięciu kotła i wzrostowi ciśnienia wody;
  • działanie regulatora temperatury wody grzewczej i użytkowej.

Ponadto pracownik sprawdzi szczelność armatury gazowej i stan anody magnezowej, podda konserwacji wymiennik ciepła i palnik, a także oczyści elementy grzewcze kotła oraz filtr gazu i wody.

Serwisując kocioł samemu, możesz stracić gwarancję i pieniądze

Zgodnie z regulacjami prawnymi, kotły gazowe powinny być poddawane przeglądom technicznym przynajmniej raz w roku. Ich kontrolę najlepiej jest przeprowadzać w autoryzowanym serwisie. Nie warto podejmować samodzielnej próby naprawy kotła, ponieważ może ona spowodować  uszkodzenie części lub całego urządzenia.

 

W umowie gwarancyjnej znajduje się informacja, iż naprawa lub przeróbka urządzenia przez osobę do tego nieupoważnioną skutkuje utratą gwarancji, a nawet może prowadzić do cofnięcia pozwolenia na użytkowanie sprzętu. W kontekście przytoczonych argumentów trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że powierzenie pracy specjalistom po prostu bardziej się opłaca.

Nasi partnerzy